In Situ Lolland

Vi vil som en gruppe af lokale professionelle kunstnere organisere og arrangere kunst/ kulturbegivenheder og udstillinger - primært lokalt.


Vi ønsker, at bidrage med spændende, nyskabende, stedsspecifikke oplevelser, hvor værkerne bliver fremstillet på stedet (in situ), og hvor kunstnerne afsøger, og oplever de positive muligheder der opstår, når vi arbejder sammen og ved siden af hinanden i en projektperiode. Vi vil arbejde i offentlighed og dermed også give publikum, såvel lokale som tilrejsende, mulighed for at følge processen. I udstillingsperioden vil vi endvidere tage initiativ til formidlende og publikumsinvolverende arrangementer for både børn, unge og voksne.

Gennem vores kunstneriske aktiviteter ønsker vi, at synliggøre landsdelens professionelle kunstneres virke.


Årligt vil vi om muligt lave et skulpturprojekt i Reventlowpaken i samarbejde med Reventlowmuseet og Reventlowparkens støttekreds. Vi vil på den måde være med til at sætte dette historisk set særlige sted - i et såkaldt udkantsområde (Pederstrup på Lolland) - på landkortet, ved at skabe spændende aktiviteter og positiv anderledes omtale.